RSS

Tag Archives: Czerniak

Czerniak wywodzący się z plamy soczewicowatej

LMM (złośliwe znamię starości) stoi na drugim miejscu co do częstotliwości występowania. Najczęściej powstaje on u osób starszych pod wpływem słońca na odkrytych częściach ciała jak na twarzy lub rękach. Z czasem zaczyna grubieć i staje się coraz bardziej niebezpieczny. Rozwija się na podłożu plamy Hutchinsona (Lentigo maligna) w okresie od 10 do 40 lat. Umiejscowiony jest najczęściej na twarzy u osób starszych, częściej występuje u kobiet, rośnie poziomo do rozmiarów 5-8 cm i więcej. Czasami spotyka się postać LMM na grzbiecie dłoni i na podudziu. Powstaje w skórze narażonej na działanie promieni słonecznych. Makroskopowo obserwuje się płaskie ognisko nieregularnego ubarwienia, często koloru brązowego z jaśniejszymi polami w części środkowej. Charakteryzuje się wolnym przebiegiem i pomyślnym rokowaniem. W poziomej fazie wzrostu nie daje przerzutów przez wiele lat. Przerzuty do węzłów chłonnych występują późno i są ograniczone do okolicznych węzłów chłonnych. 5 lat przeżywa 90-94% chorych.

 
Dodaj komentarz

Posted by w dniu Grudzień 14, 2012 w Informacje, Zdjęcia

 

Tagi: , , , , ,

Czerniak szerzący się powierzchownie

SSM (tzw. superfizial, rozprzestrzeniający się czerniak) jest najczęstszym rodzajem, stanowi około 75% przypadków. Rozwija się jako płaska, wyraźna zmiana, jego wczesne wycięcie równoznaczne jest z wyleczeniem. Może się przerzucać, występuje na całym ciele.

 
Dodaj komentarz

Posted by w dniu Grudzień 7, 2012 w Informacje

 

Tagi: , , , , ,

Typy czerniaka złośliwego

Na podstawie obrazu morfologicznego nowotworu wyróżniono kilka odmian czerniaka, różniących się częstością występowania i rokowaniem.

 • Czerniak szerzący się powierzchownie (ang. superficial spreading melanoma, SSM) – najczęstsza odmiana (60-70% przypadków), na ogół powstaje na podłożu znamion barwnikowych, zazwyczaj atypowych (dysplastycznych);
 • Czerniak wywodzący się z plamy soczewicowatej (plama soczewicowata złośliwa, łac. lentigo maligna, ang. lentigo maligna melanoma, LMM) – stanowi 5-20% przypadków;
 • Czerniak guzkowy (ang. nodular melanoma, NM) – najgorzej rokująca odmiana, stanowi 10-30% przypadków, wychodzi ze znamion barwnikowych bądź ze skóry zdrowej;
 • Czerniak umiejscowiony na kończynach wychodzący z plam soczewicowatych (czerniak akralny, łac. melanoma acro-lentiginosum, ang. acral lentiginous melanoma, ALM) – stanowi 5% przypadków;
 • Czerniak wywodzący się ze znamion błękitnych (łac. naevus coeruleus malignus) – jest bardzo rzadki;
 • Czerniak bezbarwnikowy (łac. melanoma amelanoticum, ang. amelanotic melanoma) – jedna z najcięższych postaci nowotworu.
 
Dodaj komentarz

Posted by w dniu Listopad 30, 2012 w Informacje

 

Tagi: , , ,

Jak dochodzi do przerzutów?

Do przerzutów dochodzi poprzez penetrowanie przez komórki czerniaka ścian naczyń krwionośnych. To wyjaśnia również w jaki sposób czerniak może pojawić się w narządach, w których nie ma melanocytów (komórek barwnikowych skóry, w których może dochodzić do patologicznych zmian, w efekcie do powstania czerniaka). W pierwszej kolejności komórki nowotworowe atakują okoliczne węzły chłonne, lecz występowanie kolejnych przerzutów jest zupełnie losowe i zależy od tego do którego naczynia krwionośnego dostaną się komórki inwazyjne.

 
Dodaj komentarz

Posted by w dniu Listopad 23, 2012 w Informacje, Zdjęcia

 

Tagi: , , ,

Jak wygląda czerniak i czym on właściwie jest?

Czerniak należy do najzłośliwszych nowotworów, zwykle umiejscawia się na skórze. Pojawia się najczęściej u osób w średnim wieku. W jego leczeniu dużą rolę odgrywa wczesne rozpoznanie. Nowotwór ten powstaje poprzez patologiczne zmiany zachodzące w komórkach barwnikowych skóry – melanocytach. Możliwe jest również występowanie czerniaka w oku, lub przełyku, są to jednak skraje przypadki. Szczególna złośliwość tego nowotworu spowodowana jest wyjątkowo dużą skłonnością do wczesnych przerzutów oraz niewielką podatnością na leczenie. Czerniaki mogą powstawać na bazie znamion barwnikowych, dlatego przy najmniejszych zmianach konieczny jest kontakt z dermatologiem lub onkologiem, w celu wykluczenia lub szybkiego wykrycia choroby. Jest to kluczem do sukcesywnego leczenia. Nowotwór powstaje również w miejscach, które nie są narażone na szkodliwe działanie problemów UV (np. pachwiny, stopy), i może być bezbarwny(!) czego skutkiem jest praktycznie niemożliwe wykrycie raka w wczesnej fazie. Rozwojowi choroby sprzyjają poparzenia słoneczne (również z okresu dzieciństwa), dlatego w tym przypadku tak ważna jest profilaktyka (unikanie promieni słonecznych w trakcie największej przenikalności promieni UV, używanie kremów z filtrami, nie spędzanie zbyt dużej ilości czasu na słońcu).

 
Dodaj komentarz

Posted by w dniu Listopad 18, 2012 w Informacje, Zdjęcia

 

Tagi: , , , ,

Objawy i przebieg

 • Czerniak wywodzący się z plam soczewicowatych (LMM) cechuje się wieloletnim przebiegiem; plamy barwnikowe, z których powstaje są na ogół płaskie, o nieregularnym obrysie i nierównomiernym rozłożeniu barwnika. Prawie zawsze lokalizuje się na skórze odsłoniętej.
 • Powierzchownie szerzący się czerniak (SSM) objawia się jako nierównomiernie zabarwiona plama o nieregularnej, guzkowatej powierzchni i nierównym obrysie. Spotyka się go na skórze zarówno osłoniętej, jak i i odsłoniętej.
 • Czerniak guzkowy (NM) zwykle ma postać przebarwionego guzka o szybkim wzroście, wrzodziejącego, zwykle umiejscowionego na skórze głowy, pleców lub karku.
 • Czerniak bezbarwnikowy zawiera śladowe ilości barwnika lub nie zawiera go wcale.
 • Czerniaki akralne (ALM) lokalizują się głównie w okolicy około- i podpaznokciowej stóp i dłoni, mają postać barwnikowych plam ulegających rozpadowi ze zniszczeniem płytki paznokciowej.
 
Dodaj komentarz

Posted by w dniu Listopad 4, 2012 w Informacje, Zdjęcia

 

Tagi: , , , ,

Leczenie czerniaka

Rodzaje leczenia czerniaka:

 • Chirurgiczne wycięcie ze znacznym marginesem skóry zdrowej i (zazwyczaj) resekcją regionalnych węzłów chłonnych nawet przy niestwierdzeniu ich zajęcia;
 • Izolowana kończynowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii – dożylne podawanie dużych dawek leku, zwykle melfalanu, w przypadku wznowy lub przerzutów „in transit”;
 • Chemioterapia (w tym: np. dakarbazyna, cisplatyna);
 • Immunosupresja;
 • Immunoterapia (w tym np. interferon alfa2);
 • Terapia genowa;
 • Szczepionka.

 
Dodaj komentarz

Posted by w dniu Listopad 3, 2012 w Informacje, Zdjęcia

 

Tagi: , , , ,

Obrazek

Czerniak skóry

czerniak skóry

 
Dodaj komentarz

Posted by w dniu Listopad 2, 2012 w Zdjęcia

 

Tagi: , , ,

Wykrywanie

Należy udać się do dermatologa lub onkologa zawsze, jeśli zauważy się znamię z co najmniej jedną z poniższych cech:

 • zmieniające kształt
 • zmieniające kolor
 • krwawiące
 • swędzące
 • zaczerwienie wokół znamienia
 • znamię czarne lub bardzo ciemne
 • znamię asymetryczne
 • brzegi nierówne, postrzępione
 • różne kolory na jednym znamieniu
 • wielkość powyżej 6 mm

Czerniak może (choć rzadziej) też powstać ze znamienia, które nie zmieniało się wiele lat.

 
Dodaj komentarz

Posted by w dniu Listopad 1, 2012 w Informacje

 

Tagi: , ,

Patogeneza i czynniki ryzyka

Czerniak złośliwy wywodzi się z melanocytów, które uległy złośliwej transformacji. Prawdopodobnie przynajmniej w części przypadków związany jest z mutacjami w określonych genach, spowodowanymi przez działanie promieniowania nadfioletowego.

Czynnikami ryzyka zachorowania na czerniaka złośliwego są:

 • długotrwała ekspozycja na słońce i promieniowanie ultrafioletowe, oparzenia słoneczne w dzieciństwie
 • oparzenia spowodowane popiołem odroślinnym
 • wrodzone znamiona
 • bardzo duża liczba znamion barwnikowych, znamiona w miejscach drażnienia
 • kolor skóry, włosów, oczu (rasa biała; jasna karnacja; rude lub blond włosy; niebieskie tęczówki; liczne piegi – określone fototypy skóry wg Fitzpatricka)
 • xeroderma pigmentosum (skóra pergaminowa)
 • czerniak występujący w rodzinie lub wcześniejsze zachorowanie u tego samego pacjenta.

Genetyczna predyspozycja związana jest z około 10% zachorowań i szeregiem genów, których mutacje są bezpośrednią przyczyną nowotworzenia. Do najlepiej poznanych genów związanych z rodzinnym czerniakiem należą CDK4 (12q14), P16 (9p21) i CMM1 (1p36).
W patogenezie nowotworu prawdopodobnie mają także udział mechanizmy immunologiczne, stąd określa się go jako nowotwór immunogenny. W przebiegu melanoma powstają przeciwciała skierowane przeciwko antygenom glikoproteinowym na powierzchni komórek nowotworowych; obecne są limfocyty T swoiście reagujące z komórkami nowotworu; występują także limfocyty cytotoksyczne nieswoiste, ulegające uaktywnieniu pod wpływem IL-2. Znaczenia mechanizmów immunologicznych w patogenezie czerniaka dowodzi 3-5 krotny wzrost zachorowań w grupie osób leczonych immunosupresją i częstsze występowanie nowotworu w grupie pacjentów z AIDS.

 
Dodaj komentarz

Posted by w dniu Listopad 1, 2012 w Informacje, Zdjęcia

 

Tagi: , , , , ,

 
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Join 373 other followers