RSS

Archiwa tagu: Nowotwór

Typy czerniaka złośliwego

Na podstawie obrazu morfologicznego nowotworu wyróżniono kilka odmian czerniaka, różniących się częstością występowania i rokowaniem.

 • Czerniak szerzący się powierzchownie (ang. superficial spreading melanoma, SSM) – najczęstsza odmiana (60-70% przypadków), na ogół powstaje na podłożu znamion barwnikowych, zazwyczaj atypowych (dysplastycznych);
 • Czerniak wywodzący się z plamy soczewicowatej (plama soczewicowata złośliwa, łac. lentigo maligna, ang. lentigo maligna melanoma, LMM) – stanowi 5-20% przypadków;
 • Czerniak guzkowy (ang. nodular melanoma, NM) – najgorzej rokująca odmiana, stanowi 10-30% przypadków, wychodzi ze znamion barwnikowych bądź ze skóry zdrowej;
 • Czerniak umiejscowiony na kończynach wychodzący z plam soczewicowatych (czerniak akralny, łac. melanoma acro-lentiginosum, ang. acral lentiginous melanoma, ALM) – stanowi 5% przypadków;
 • Czerniak wywodzący się ze znamion błękitnych (łac. naevus coeruleus malignus) – jest bardzo rzadki;
 • Czerniak bezbarwnikowy (łac. melanoma amelanoticum, ang. amelanotic melanoma) – jedna z najcięższych postaci nowotworu.
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 30 listopada, 2012 w Informacje

 

Tagi: , , ,

Leczenie czerniaka

Rodzaje leczenia czerniaka:

 • Chirurgiczne wycięcie ze znacznym marginesem skóry zdrowej i (zazwyczaj) resekcją regionalnych węzłów chłonnych nawet przy niestwierdzeniu ich zajęcia;
 • Izolowana kończynowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii – dożylne podawanie dużych dawek leku, zwykle melfalanu, w przypadku wznowy lub przerzutów „in transit”;
 • Chemioterapia (w tym: np. dakarbazyna, cisplatyna);
 • Immunosupresja;
 • Immunoterapia (w tym np. interferon alfa2);
 • Terapia genowa;
 • Szczepionka.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 3 listopada, 2012 w Informacje, Zdjęcia

 

Tagi: , , , ,

Obrazek

Czerniak skóry

czerniak skóry

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 2 listopada, 2012 w Zdjęcia

 

Tagi: , , ,

Czym w ogóle jest nowotwór?

Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.
Dziedziną medycyny zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych jest onkologia.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 2 listopada, 2012 w Informacje

 

Tagi: , ,

Wykrywanie

Należy udać się do dermatologa lub onkologa zawsze, jeśli zauważy się znamię z co najmniej jedną z poniższych cech:

 • zmieniające kształt
 • zmieniające kolor
 • krwawiące
 • swędzące
 • zaczerwienie wokół znamienia
 • znamię czarne lub bardzo ciemne
 • znamię asymetryczne
 • brzegi nierówne, postrzępione
 • różne kolory na jednym znamieniu
 • wielkość powyżej 6 mm

Czerniak może (choć rzadziej) też powstać ze znamienia, które nie zmieniało się wiele lat.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 1 listopada, 2012 w Informacje

 

Tagi: , ,

Patogeneza i czynniki ryzyka

Czerniak złośliwy wywodzi się z melanocytów, które uległy złośliwej transformacji. Prawdopodobnie przynajmniej w części przypadków związany jest z mutacjami w określonych genach, spowodowanymi przez działanie promieniowania nadfioletowego.

Czynnikami ryzyka zachorowania na czerniaka złośliwego są:

 • długotrwała ekspozycja na słońce i promieniowanie ultrafioletowe, oparzenia słoneczne w dzieciństwie
 • oparzenia spowodowane popiołem odroślinnym
 • wrodzone znamiona
 • bardzo duża liczba znamion barwnikowych, znamiona w miejscach drażnienia
 • kolor skóry, włosów, oczu (rasa biała; jasna karnacja; rude lub blond włosy; niebieskie tęczówki; liczne piegi – określone fototypy skóry wg Fitzpatricka)
 • xeroderma pigmentosum (skóra pergaminowa)
 • czerniak występujący w rodzinie lub wcześniejsze zachorowanie u tego samego pacjenta.

Genetyczna predyspozycja związana jest z około 10% zachorowań i szeregiem genów, których mutacje są bezpośrednią przyczyną nowotworzenia. Do najlepiej poznanych genów związanych z rodzinnym czerniakiem należą CDK4 (12q14), P16 (9p21) i CMM1 (1p36).
W patogenezie nowotworu prawdopodobnie mają także udział mechanizmy immunologiczne, stąd określa się go jako nowotwór immunogenny. W przebiegu melanoma powstają przeciwciała skierowane przeciwko antygenom glikoproteinowym na powierzchni komórek nowotworowych; obecne są limfocyty T swoiście reagujące z komórkami nowotworu; występują także limfocyty cytotoksyczne nieswoiste, ulegające uaktywnieniu pod wpływem IL-2. Znaczenia mechanizmów immunologicznych w patogenezie czerniaka dowodzi 3-5 krotny wzrost zachorowań w grupie osób leczonych immunosupresją i częstsze występowanie nowotworu w grupie pacjentów z AIDS.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 1 listopada, 2012 w Informacje, Zdjęcia

 

Tagi: , , , , ,

Epidemiologia czerniaka

Czerniak stanowi 5-7% nowotworów skóry. W Polsce w 2003 roku współczynnik zachorowalności wyniósł 3,8:100 000, co sytuuje czerniaka na 16. miejscu wśród wszystkich typów nowotworów złośliwych. Współczynnik umieralności obliczono na 1,5:100 000 u kobiet i 2:100 000 u mężczyzn. Największa zachorowalność na czerniaka notowana jest w Australii, obecnie wynosi 28,9:100 000 u mężczyzn i 25,3:100 000 u kobiet. Zapadalność na czerniaka złośliwego w Stanach Zjednoczonych wzrosła ponad 10 razy między 1935 a 1987 rokiem.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 1 listopada, 2012 w Informacje, Zdjęcia

 

Tagi: , , , , ,